Изберете страница

Закаляване

Термично закалено стъкло е стъкло, при което чрез контролирани процеси на нагряване и охлаждане са постигнати много по-високи механична и термична устойчивост – до 4-5 пъти повече в сравнение с незакаленото стъкло.

Освен здравината на закаленото стъкло за неговата сигурност и обезопасяващи качества допринася и факта, че при евентуално счупване стъклото се чупи на малки безопасни парченца.

Предлагаме закаляване на плоски стъкла от 4мм до 19мм с максимални размери до 2400 x 5000 mm.