Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/enigl0yz/public_html/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Кантирането

е процес, при който се премахват острите режещи ръбове по краищата на стъклото. При този вид обработка, се постига разнообразие от форми (кантове) на страничните повърхнини на стъклото, които допълнително могат да бъдат матирани, шлайфани или полирани.

Кантовете, които можем да изработим са:

  • Стандартен (FA кант) – при този кант се скосяват ръбове под 45°. Получения кант може да бъде полиран или неполиран.

  • Кант под ъгъл.

  • Праволинеен и неправолинеен кант.

Сподели