Огледалото е с интегрирана система Touch screen за активиране на осветлението

Огледалото е с интегрирана система Touch screen за активиране на осветлението