Изберете страница

Разпробиване

За да бъдат монтирани някой стъклени детайли те се нуждаят от предварително подготвени отвори върху стъклото.

За тази цел разполагаме с пробивна машина със следните възможности:

  • Дебелина на стъклото за пробиване – от 3 до 19 mm.

  • Диаметър на отвора – минимален – Ø 3 mm, максимален – без ограничение.

Освен отвори фирмата може да изрязва и изрези на стъкла. Най-популярните изрези, които се изработват са:

  • Изрези за панти.

  • Вътрешни изрези.

  • Изрези за стъклодържачи.

  • Други.