параван с плъзгаща система релса и колички горно водене

параван с плъзгаща система релса и колички горно водене