Технологията на производство на цветни стъкла е аналогична на тази при безцветния флоат, като в началото на производствения процес, към основните суровини се прибавят метални оксиди, които придават съответния цвят на стъклото – зелено, синьо, сиво, бронз.

Освен с естетическа функция, цветните флоатни стъкла са предназначени основно за намаляване на слънчевата топлина, UV лъчите и отблясъците вътре в сградата.

Цветните стъкла могат да бъдат обработвани, закалявани, ламинирани, огъвани и използвани в стъклопакети.

  • Сивото стъкло се характеризира с ниска пропускливост на светлина и добър контрол на слънчевата топлина и отблясъци.

  • Бронзовото цветно стъкло е предназначено за намаляване на слънчевата топлина и отблясъци, но и да осигури по-висока пропускливост на видима светлина отколкото сивото стъкло.

  • Зеленото стъкло първоначално е използвано за автомобилни приложения, тъй като има много висока пропускливост на светлина. Съвременните зелени нюанси предлагат по-добри соларни показатели с по-добра пропускателна способност на светлината от сивите и бронзовите нюанси.

  • Тъмно синьото стъкло е алтернатива на сивото и бронзовото и има сходни показатели.

  • Светло синьото стъкло е идеално ако се изисква по-дебело стъкло с висока пропускливост на светлина.