Изберете страница

Фасетиране

е вид едностранно скосяване на ръбовете на стъкло или огледало. Фасетът създава визуално усещане за естествена рамка на стъклото и може да бъде единичен, двоен или троен. Ъгъла на скосяване варира от 5° до 45°, а широчината на скосяване от 5 до 30 mm. Фасета може да се изпълнява, както по праволинеен, така и по неправолинеен профил.

Видовете фасет които можем да изработим са:

  • Праволинеен и неправолинеен фасет.

  • Фасет с ширина от 5 до 30 mm.

  • Матиран фасет.